Doluluk, İç doluluk oranı veya diğer bir kullanımıyla dolgu yoğunluğu, 3D Baskı hizmetinde sadece FDM teknolojisinin sunduğu bir üretim özelliğidir.

3D Baskıda (Katmanlı Üretim) modeller, katmanlar halinde üretilirken, modelin dış hacimsel sınırları minimum bir duvar kalınlığı ile üretilir. Minimum değer FDM teknolojisi için 0.8mm’dir. (Önerilen değer 1mm'dir) Ancak modelin içerisinde kalan kısımlarının ise tamamen malzeme ile doldurulmasına gerek olmayabilir. Modelin içerisinde kalan bu kısımların hangi oranda ne kadar plastik malzeme ile doldurulacağı bilgisine iç doluluk oranı denmektedir.

Kısa özet açıklama: Daha basit açıklayacak olursak, doluluk oranı, baskının iç kısımlarında kullanılan plastik miktarını tanımlar. Daha yüksek doluluk oranı, baskınızın içinde daha fazla plastik malzeme olduğu anlamına gelirken, daha az doluluk oranı, baskının içinde daha az plastik malzeme olduğu anlamına gelir.

Doluluk oranını ayarlamak hangi faydaları sağlar?

Dolgu oranı seçebilme özelliği beraberinde iki avantaj sağlar. Birincisi mukavemet, ikincisi ise model ağırlığıdır.

Genel ve optimum bir mukavemet istenen parçalar için sipariş verirken normal dolgu oranını seçebilirsiniz. (Bicisim siparişlerinizdeki normal doluluk %20-%22 arasında hesaplanmaktadır) Bu seçenekle parçanızın duvarları örüldükten sonra içi standart bir mukavemeti gösterecek şekilde plastik malzeme ile doldurulacaktır. Malzeme kullanımının önemli olmadığı ve daha yüksek mukavemet istenen parçalarda ise, parçanızı tam dolu plastik bir kütle haline getirebilir ve sipariş verirken tam dolu seçeneğimizi seçebilirsiniz. Böylelikle parça %100 olarak tam bir dolu plastik haline getirilecektir.

Doluluk seçiminin diğer bir avantajı ise yukarda bahsettiğimiz gibi model ağırlığıdır. Hafif bir parça yaratmak için normal dolgu oranını seçebilir, daha ağır bir parça için tam dolu seçeneğini seçebilirsiniz.

Parça Geometrisinin Ağırlık ve Doluluk Üzerine Etkisi

Bicisim'de sizlere iki farklı doluluk seçeneği sunmaktayız. Normal doluluk oranı %20-%30 arasında üretilmekteyken, Tam dolu seçeneği %100 olarak üretilmektedir. Ancak bu tam dolu olan parça ile normal dolu olan parça arasında %20-30 hafifleme veya %20-30 oranında mukavemet düşüşü demek değildir. Bunun sebebi ise malzemenin geometrisi sebebiyledir.

Parçanın dış duvarları en az 0.8mm malzeme ile örüldüğü için, dış duvarlar tek başına belli bir ağırlık yaratmaktadırlar. Örnek olarak 0.8mm kalınlığında düz bir levha üretmek istediğinizde doluluk seçeneğini değiştirmek ağırlık veya mukavemet değiştirmeyecektir. Çünkü her zaman tam dolu olarak üretilecektir. Çünkü minimum duvar kalınlığı 0.8mm iken parçanın kendisi de 0.8mm.’dir.

Aşağıdaki örnekte normal doluluk ile üretilen her kenarı 3cm olan bir küpü ele aldığımızda parça üretilirken toplam kullanılan malzeme 9cm3 olmuştur. Tam dolu üretildiğinde ise 27cm3. Tam dolu yerine normal doluluk kullanıldığında %66lık bir ağırlık düşüşü yaşanmıştır.

3 cm kenarlı küp

Bu sefer başka bir örnekte kenarları 10’ar cm, yüksekliği ise 4mm aldığımız bir yapıyı incelediğimizde normal doluluk ile 22 cm3 malzeme kullanılmıştır. Tam dolu üretildiğinde ise 40cm3 malzeme kullanılmıştır. Tam dolu yerine normal doluluk kullanıldığında %45 lik bir ağırlık düşüşü yaşanmıştır.

10 x 10 cm kenar uzunluğu ve 4 cm yüksekliği olan parça

Görüldüğü üzere iki farklı parça geometrisi kullanılmıştır. Geometrisel bu farklılık, doluluk oranı değiştiğinde kullanılacak toplam malzemedeki değişimlerin de farklı olduğunu bizlere göstermektedir. Malzemenizi hangi doluluk oranı ile üretmek istediğinize karar veremediyseniz bicisim ekibiyle temasa geçebilir aklınızdaki soruları giderebilirsiniz.


Bicisim.com sipariş sayfamıza giderek ve STL dosyanızı sistemimize yükleyerek, hem normal hem de tam dolu seçeneklerle otomatik olarak fiyat alabilirsiniz.

A
Ali Rıza İnal
CEO - Mekatronik Mühendisi