Bildiğimiz anlamda üretim, Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği yıkıcı teknolojilerin de (distruptive technologies) etkisiyle değişime uğramaya devam ediyor. Hızlı ve durdurulamaz etkisi beraberinde daha çok dijitalleşmeye, dijitalleşmede köklü değişikliklere sebebiyet veriyor. Üretim sektörünün içinde prototip ve son kullanıcı parça üretimi alanına hızlıca penetre etmiş olan Katmanlı Üretim , diğer yaygın olarak bilinen adıyla 3D Baskı dijitalleşmeden en çok etkilenen ve etkilenmeye de devam edecek üretim yöntemi olmayı sürdürüyor.

3D Baskı ve Dijital Dünya

3D Baskı, dijital dünyanın içinde doğdu ve yine dijital dünyada büyümeye devam ediyor. 3D Modelin çiziminden , katmanlı olarak üretiline kadar mühendislerin ve tasarımcıların hayatını kolaylaştıran dijital programlar 3D Baskının günümüze hızlı ve yıkıcı bir şekilde girmesinin en önemli faktörlerinden biri olarak gözümüze çarpıyor. Bu üretim zincirinin daha da dijitalleşerek hayatımızı kolaylaştırması mümkün çünkü henüz dijitalleşmeyi bekleyen adımlar mevcut.

3D Baskı vs Geleneksel Yöntemler

3D Baskı ile üretim talebi olan iş yerlerinin ve tüketicilerin, bu kadar hızlı bir üretim zincirinde dijital dünyadan çıktıkları ilk nokta ise konvansiyonel satın alma yöntemine gidilmesi oluyor. Kişinin 3D Baskı servislerinden mail yoluyla veya telefon ile fiyat talep etmesi, hatta bir çok farklı malzeme ve teknoloji seçenekleri için tek tek fiyat talep etmesi (farklı katman kalınlıkları vb. teknik bilgilerin yaratabileceği varyasyonları henüz eklemeden) ve bu malzemeler için parça teslim süresini öğrenme büyük zaman kaybına yol açabiliyor. Çünkü 3D Baskı servisinin bu taleplere dönmesi için de bunları dijital ortama aktarıp fiyat ve süre ile ilgili ilgili makinelerden bilgi almadan müşteriye dönüş yapamıyor. Haliyle zaman kaybı ise şirket içinde para kaybına yol açıyor. Satın alma departmanlarıyla, iş yeri sahipleri ve mühendislerin olduğu bir çember var ise işler daha da uzayabiliyor.

Dijital ortamda oluşuyor, dijital ortamda test ediliyor ancak dijital olarak üretilmeden hemen önce konvansiyonel bir yöntem araya giriyor ve çalışanların, mühendislerin, iş sahiplerinin zamanını çalarak görünmez para kayıplarına sebep olduğu gibi bazen de fark edilebilecek üretim hatalarına sebebiyet veriyor. ( Bu da maliyet kayıpları doğurabiliyor)

1. Anında Fiyat ve Teslim Süresi

Tam bu noktada çevrimiçi (online) 3D Baskı servisleri devreye giriyor. Email ve telefon yoluyla fiyat taleplerinizi göndermeden , direkt olarak 3d modeli websitesine yükleyerek anında fiyat alabileceğiniz, farklı teknoloji ve malzemeleri hızlıca değerlendirebileceğiniz, teslim süresini de fiyat ile beraber öğrenebileceğiniz akıllı ve dijital bir sistem devreye giriyor. Saatler hatta bazen günler beklemeden, siz saniyeler için otomatik olarak fiyat ve teslim süresini öğrenebiliyorsunuz. Böylelikle bir çok malzeme için fiyat alma ve değerlendirme süreci için harcamanız gereken zamanı ürün geliştirme, parça tasarlama, veya şirket yönetimi işlerine harcayabiliyorsunuz.

2. Teknoloji, Malzeme ve Bilgi Birikimine Erişim

bicisim.com ise , otomatik fiyatlandırma ve otomatik teslim süresi gibi iki önemli bilginin hızlıca sağlanmasının yanısıra kullanıcılarına büyük bir 3D Baskı ile üretim market yeri sunuyor. bicisim.com sistemine kayıtlı ve katı gizlilik anlaşmaları imzaladığımız bir çok profesyonel üretici sayesinde bir çok endüstriyel standartlarda malzeme için hızlı teslim sürelerini uygun fiyatlar ile alabiliyorsunuz. Farklı malzemeleri aramakla vakit kaybetmiyor, her malzemenin ve teknolojinin tecrubeli üreticilerine otomatik olarak bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca parçalarınızı bicisim.com üretim kalite standartları çerçevesinde üretmiş olduğunuzdan, elinize gelecek parça ve parçalar ile ilgili tereddütleriniz de ortadan kalkıyor.


3D Baskı dijital dünyanın içinde doğdu ve biz de üstüne daha fazla şey katmak, daha büyük kolaylıklar sağlamak için uğraşmaya devam ediyor ve bunu yaparken büyük keyif alıyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği kolaylıkları kullanıcılarımıza sağlamak için uğraşırken aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini de bir çatı altında toplayarak kullanıcılarımıza 3D Baskı hizmeti alırken maksimum değeri vermek için çabalıyoruz.

A
Ali Rıza İnal
CEO - Mekatronik Mühendisi