STL dosyaları, 3 Boyutlu modelinizin bilgisini saklayan, modeli üçgenlerle tanımlayan ve 3D Baskı için en yaygın kullanılan formattır. Ancak her formatta olduğun gibi gözden kaçan durumlarda belli hatalarla karşılaşılabilir. STL dosyalarınızdaki bazı hatalar baskı hizmeti sağlayan firma tarafından çözülebilirken bazıları siparişinizin iptal olmasına sebep olabilir.

Modelinizi STL formatıyla kaydederken modern CAD programlarının pek çoğu hataların bir kısmını düzeltir ancak yine de baskıya uygun olmayan modeller oluşturulabilmektedir. CAD modelinizi STL formatına dönüştürebiliyor olmanız parçanızın baskıya uygun olduğunun garantisini vermez.

Sağlıklı bir üretim süreci gerçekleştirebilmek için STL dosyalarınızda kontrol etmeniz gereken 4 özelliği sizin için listeledik:

Su geçirmezlik

STL formatıyla kaydedilmiş modeller üçgenlerden (mesh) oluşan bir ağ olarak kaydedilirler. Bu üçgen örgüsünde bir delik olmaması oldukça önemlidir. Su geçirmezlik tanımı bu gerekliliğinin kolayca anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Modelinizde bahsedildiği gibi boşlukların bulunması halinde modelin basılabilmesi mümkün değildir.

Çakışan Yüzeyler

Modelinizde çakışan ve iç içe geçmiş yüzeyler olması hataya sebebiyet verecektir. Genelde iç içe geçmiş yüzeyler modelleme esnasında yüzeylerin birleştirilmemesi sebebiyle oluşur.

Manifold model

Üçgen örgüsündeki üçgenlerin köşeleri 2 yüzeye temas etmelidir. İkiden az yüzeye temas etmesi durumunda delik oluşumu gerçekleşirken, ikiden fazla yüzeyle temas varsa modelin içinde istenmeyen yüzeyler oluşturulmuş demektir. Farklı bir durumda, modeliniz başka bir modelle aynı kenarı paylaşıyor olabilir. Modellemede bu tip hatalar varsa model manifold değildir.

Yüzey Normali İçe Bakan Üçgenler

Cismin yüzeyindeki üçgenlerin yüzey normalleri dışa dönük olmalıdır. STL dosyasında üçgen normallerinin yönleri tanımlıdır. Yüzey normallerinin içe dönük olması durumunda model baskıya uygun değildir.

Not; Hatalı STL dosyaları çok büyük bir oranla hatalı modellemeden kaynaklanmaktadır. Modelinizi baskı servisine göndermeden önce STL formatına çevirip Meshmixer ve Netfabb gibi programlar kullanarak inceleyebilir, bazı hataları bu programları kullanarak giderebilirsiniz. Bu programlar ile düzeltemediğiniz hataları tekrar CAD dosyanıza dönüp düzeltmeniz gerekebilir.

Burak Kurttay
Makine Mühendisi